PL | EN | DE
POGLODEK APARTMENTS & TRAINING - Apartamenty w Ustroniu

Apartament Adriana

Apartament Adriana

 

Regulamin korzystania z Apartamentu LEONARDO i ADRIANA w Ustroniu

 I. Rezerwowanie Apartamentu

 1. Rezerwacji dokonać można w formie telefonicznej lub mailowej. Numer telefonu oraz  adres mailowy zostały wskazane przez administratora w zakładce KONTAKT.
 2. Wolne terminy widoczne są w KALENDARZU, znajdującym się w zakładce CENNIK.
 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w chwili wpłaty zadatku na konto wynajmującego. Po wpłacie najemca otrzyma potwierdzenie o dokonanej rezerwacji w formie elektronicznej.
 4. Rezerwacja musi obejmować co najmniej dwie doby. Nie istnieje możliwość wynajmu apartamentu na jedną dobę.
 5. Jeżeli apartament ma być wyposażony w łóżeczko dziecięce należy to zgłosić w dniu dokonywania rezerwacji.

II. Opłata za pobyt

 1. W przypadku rezerwacji apartamentu na dwie doby wymagana jest wpłata na rachunek bankowy wynajmującego pełnej kwoty za pobyt, przelewem na rachunek bankowy w dniu dokonania rezerwacji.
 2. W przypadku rezerwacji apartamentu na okres dłuższy niż dwie doby, wymagana jest wpłata na rachunek bankowy wynajmującego zadatku w wysokości 50% ceny pobytu. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przybycia, przed odebraniem klucza, osobie obsługującej apartament.
 3. Wynajmujący wystawia faktury VAT.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż na 7 dni przed datą przyjazdu, zwrócona zostanie kwota zadatku w wysokości 30% wpłaty.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż na 7 dni przed dniem przyjazdu, całość wpłaconej kwoty zostanie zachowana przez właściciela apartamentu.
 6. W przypadku niezgłoszenia się osoby najmującej w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


III. Rozpoczęcie pobytu

 1. Doba pobytu w apartamencie  rozpoczyna się o godzinie 15.00. w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu. W razie możliwości organizacyjnych dopuszcza się tzw. wczesne zakwaterowanie lub późne wykwaterowanie; opcje te są dodatkowo płatne – szczegóły znajdują się w zakładce CENNIK.
 2. Najemca otrzymuje klucze w dniu przyjazdu, po uregulowaniu reszty należności za najem.W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza najemca ponosi koszt w wysokości 100 złotych.


IV. Zasady pobytu

 1. Najemca w okresie pobytu ma wyłączne prawo do korzystania z lewej części garażu znajdującego się na parterze budynku. Bezwzględnie zabrania się postoju na prawej części garażu oraz blokowania wjazdu na prawą część garażu.
 2. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego znajdującego się z tyłu lewej części garażu. Pomieszczenie służy do przechowywania rowerów, nart, itd.
 3. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, niż zgłoszona w rezerwacji.
 4. Zabrania się podnajmowania lub odstępowania apartamentu osobom trzecim.
 5. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
 6. Najemca jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone w apartamencie i w wyposażeniu apartamentu, powstałe podczas jego pobytu. W razie wyrządzenia szkody najemca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty, dokumenty lub towary pozostawione przez najemcę w apartamencie lub pomieszczeniach do niego przynależnych.
 8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 10. Zabrania się przesuwania mebli.
 11. Jeżeli wskutek naruszenia przez najemcę ciszy nocnej lub nieprzestrzegania przez niego ogólnych zasad porządku, wynajmujący lub osoba obsługująca apartament zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów, inne osoby, straż miejską lub policję, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Kończąc pobyt należy pozostawić klucze osobie obsługującej apartament.
 13. Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 

Apartament do wynajęcia Ustroń Noclegi Ustroń